Turun Perhelääkärit Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste 1.9.2016

 

Rekisterin nimi

Turun Perhelääkärit Oy asiakasrekisteri.

 

Rekisterinpitäjä

Turun Perhelääkärit Oy
Sibeliuksenkatu 3, 20100 Turku
Y-tunnus 1655568-4
Yhteyshenkilönä toimii tietosuojavastaava, tietosuoja@perhelaakarit.fi.

 

Rekisterin tarkoitus

Rekisteriä ylläpidetään asiakasviestinnän, tilastoinnin sekä asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi. Tietoja käytetään palveluiden kehittämiseen ja markkinatutkimuksiin. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää Turun Perhelääkärit Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden myyntiin ja markkinointiin. Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliset puhelut voidaan nauhoittaa ja tallennetta voidaan käyttää liiketapahtumien varmentamiseksi sekä asiakaspalvelun kehittämistä ja koulutusta varten.

 

Tietosisältö

Rekisteri muodostuu ylläpitäjän henkilö- ja yritysasiakkaiden tiedoista. Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, kieli, harrastus- ja kiinnostustiedot, tietoja asiakkaan samaan talouteen kuuluvista henkilöistä, asiakashistoria esim. palveluiden käyttö-, peruutus- ja ostotiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, asiakasnumero, asiakaspalautteet ja muut yhteydenotot, kanta-asiakastiedot sekä muut asiakkaan itsensä antamat tiedot. Rekisteriin voidaan tallentaa myös yhteyksien ylläpitoon tarkoitettujen yritysten vastuuhenkilöiden yhteystietoja sekä sopimussuhteeseen liittyvien tietojen, kuten hintojen, sopimusehtojen sekä tuotteiden tai palveluiden kuvauksia. Lisäksi tallennetaan sekä markkinointiin, että muuhun tietojen käyttöön liittyvät kiellot ja -suostumukset.

 

Tietolähteet

Tiedot kerätään asiakkaan sopimuksen solmimisen yhteydessä sekä asiakkuuden aikana palveluiden käytön tai muun asioinnin yhteydessä saaduista tiedoista. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, luottotietorekisteristä ja muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

 

Tietojen luovutus

Asiakasrekisteriin liittyviä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eteenpäin. Tietoja voidaan luovuttaa satunnaisesti Suomen lain mukaisesti. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Tietoturva

Asiakasrekisteri on digitaalisessa muodossa ja asianmukaisesti suojattu. Tietoliikenne suoritetaan salattuna ja palvelimet sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaisia
käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus työsuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on häneen koskevaan tietoon tarkastus, korjaus ja kielto-oikeus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

 

Evästeet

Turun Perhelääkärit Oy käyttää sivustoillaan evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka käyttäjän selain tallentaa päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustoilla vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluja sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.