Kunnon Arki Turun Perhelääkäreillä

Kirsi Alste

Syyskuun alusta alkaen Turun Perhelääkäreiden terapiapalveluita täydentää Kirsi Alste ja Kunnon Arki.

Kirsi tarjoaa vastaanotollaan terapeuttista keskusteluapua ja käynnistää Turun Perhelääkäreissä myös Monessa Mukana -terapiaryhmän. Ratkaisukeskeisessä terapeuttisessa ryhmässä keskitytään turvallisesti helpottamaan elämän kohtaamisia ja tuomaan ryhmätyöskentelyllä uusia näkökulmia sekä keinoja tilanteissa pärjäämiseen.

Tutustutaan hieman paremmin Kirsiin ratkaisukeskeisyyttä korostavana terapeuttina ja annetaan hänen kertoa omin sanoin lisää:

Olet psykoterapeutiksi opiskeleva toimintaterapeutti. Miten ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii kuvaan?
Terapioiden selkeitä yhtäläisyyksiä ovat asiakaslähtöisyyden, vuorovaikutuksen, voimavaralähtöisyyden, tavoitteellisuuden sekä niin tulevaisuuteen kuin taitoihin suuntautuneisuuden periaatteet. Terapiat rikastavat toisiaan loistavasti, ja ovat muodostuneet erottamattomaksi osaksi kumpaakin.

Mikä on sinun tapasi työskennellä terapeuttina?
Olennaista on asiakkaan ainutlaatuisuuden ja yksilöllisen elämäntilanteen kunnioittaminen ja asiakkaan kertoman hyväksyminen. Ratkaisukeskeisyys kannustaa yhäkin enemmän kohtaamaan nimenomaan ihmisen eikä hänen diagnoosinsa.

Minulla on kokonaisvaltainen tapa tarkastella asiakkaan tilannetta: huomioin valmiuksia ja taitoja sekä ympäristön vaikutusta asiakkaan toimintakykyyn, jotta voimme myös niistä poimia muutosta edistäviä ja ylläpitäviä aineksia. Havainnoimme vastaavasti haasteita, jolloin voimme yhdessä pohtia mahdollisia keinoja niiden voittamiseksi ja tavoitteet pysyvät realistisina ja saavutettavina. Hyödynnän mielelläni terapeuttista toimintaa, joka esimerkiksi osallisuuden ja onnistumisen kokemuksia tuovana sekä taitoja ja itsen tuntemista kehittävänä osaltaan tukee tavoitteisiin pääsyä. (Toiminnan voimasta voi lukea lisää täältä.)

Arvojen, merkitysten ja uskomusten tarkastelu on tärkeä osa työskentelyämme. Arvojamme vastoin toimiessamme ja tarpeisiimme tyydytystä väärästä suunnasta hakiessamme kuljemme ristiriitojen ja epämukavuuden alueilla. Kun ymmärrämme arvomme ja tarpeemme sekä puramme haitallisia uskomuksia, voimme muuttaa toimintatapojamme tarkoituksenmukaisemmiksi.

Uskon elämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden kokemuksen ensiarvoisuuteen. Toipumisorientaation näkemyksen mukaisesti ihmisellä on mielenterveydellisistä tai muista ongelmistaan ja haasteistaan huolimatta mahdollista elää merkityksellistä elämää. Toipumista tukevat halu oireiden kanssa pärjäämiseen, vähenevät ne taikka eivät, sekä merkityksellisissä rooleissa toimimisen ja elämän tarkoituksellisuuden tärkeys. Jokaisella on oma yksilöllinen kuva kuntoutumisen merkityksestä. Keskustelun, oivallusten ja toiminnan avulla pääsemme näiden tärkeiden asioiden äärelle.

Mitä psykoterapeutiksi opiskelu on antanut sinulle?
Olen oppinut, että elämään kuuluu negatiivisiakin tunteita ja asioita, joiden ymmärtämistä, sietämistä ja hyväksyntää voin harjoittaa, ja luottaa siihen, että asiat aina muuttuvat. Keskityn siihen, mikä on riittävän hyvää.

Entä terapiatyö?
Terapeuttinen asiakastyö avartaa. Tulen aina oppimaan uutta, en ainoastaan työskentelyäni kehittäen, vaan oppimalla ihmisyydestä ja elämästä; ainutlaatuisista selviytymistarinoista, erilaisista tavoista suhtautua asioihin, ajatuksista, näkemyksistä, keinoista ja ratkaisuista. Poimin helmiä ja viisauksia asiakkaiden oivalluksista ja näkökulmista.

Mitä muuta?
Olen asunut ja työskennellyt Englannissa, joten: I’m pleased to be able to offer therapy also in fluent English!

Lempiajatelmasi?
”Kun lisää hyvää, jää vähemmän tilaa huonolle”. Tätä voi soveltaa kaikkeen – elämäntavoista arjen sisältöön ja omiin ajatuksiin. Aivan kuten terapiassa, omassa elämässä kannattaa vahvistaa sitä, mikä on toimivaa.

 


Aiheeseen liittyvää Turun Perhelääkäreillä: ratkaisukeskeinen terapiaryhmä, terapiapalvelut.