Psykiatri tutkii ja hoitaa mielenterveyteen liittyviä häiriöitä sekä tarjoaa kuntoutusta psyykkisiin sairauksiin liittyen. Koulutukseltaan psykiatri on erikoislääkäri, jonka vastuulla on diagnoosin asettaminen ja soveltuvan hoitomuodon arviointi.

 

PSYKIATRI HOITAA

Masennus

Masennustilasta kärsii vuoden aikana noin 5% suomalaisista. Masennustilat ovat naisilla 1,5 – 2 kertaa yleisempiä kuin miehillä. Elämänsä aikana noin 10 – 20 prosenttia ihmisistä kärsii vakavasta masennuksesta. Masennuksen eli depression oireita ovat masentunut mieliala suurimman osan päivää, poikkeuksellinen väsymys sekä kiinnostuksen tai mielihyvän menettäminen sellaisiin asioihin, joihin tavallisesti on ollut kiinnostusta tai jotka ovat tuottaneet mielihyvää. Edellä mainittujen lisäksi esiintyy usein muita oireita kuten itseluottamuksen huonontuminen, itsesyytökset, itsetuhoiset ajatukset, keskittymisvaikeus, hidastuneisuus, unihäiriö, ruokahalun muutokset.

Paniikkihäiriö

Toistuvat voimakkaat ahdistuskohtaukset ilman erityistä syytä. Ahdistukseen liittyy seuraavia oireita: sydämentykytys, hikoilu, vapina, suun kuivuminen, hengitysvaikeudet, tukehtumisen tunne, rintakipu, pahoinvointi, huimaus, epätodellisuuden tunne, pelko itsehallinnan menettämisestä, kuoleman pelko. Lue lisää ahdistuksesta Jukka Penttisen artikkelista.

Syömishäiriö

Tunnettuja häiriöitä ovat anoreksia eli laihuushäiriö ja bulimia eli ahmimishäiriö. Kyseessä on häiriö jos potilas ei hallitse syömistään ja tarvitsee siis apua. Lue lisää syömishäiriöistä Jukka Penttisen artikkelista.

Pakko-oireinen häiriö

Toistuvat pakkoajatukset ja/tai pakkotoiminnat. Pakkoajatukset häiritsevät elämää ja niistä on vaikea päästä eroon. Ne voivat olla pelottavia ja niihin voi liittyä hulluksi tulemisen pelko. Pakkotoimintoja ovat esimerkiksi turha, aikaavievä tarkistelu (esimerkiksi joutuu lukemaan moneen kertaan saman tekstin), liiallinen peseminen tai lähtö- ja/tai iltarituaalit, jotka vievät kohtuuttomasti aikaa.

 

Aiheeseen liittyvää Turun Perhelääkäreillä: syömishäiriöpoliklinikka, artikkeli Ahdistuksen monet kasvot, artikkeli Syömishäiriöt.