Sivuston Perhelaakarit.fi käyttöehdot 10.2.2016

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

 

Oikeudet muutoksiin

Turun Perhelääkärit Oy:llä on oikeus muuttaa sivujen käyttöehtoja, sisältöä tai palveluita ilman ennakkoilmoitusta.

 

Tekijänoikeus, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisällön omistaa Turun Perhelääkärit Oy. Sivuston sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin sivujen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Turun Perhelääkärit Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Tiedotteiden, artikkelien ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö hyvän tavan mukaiseen julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, kun tiedon lähde mainitaan.

 

Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse sivuston näyttämiseen ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Turun Perhelääkärit Oy ei ole vastuussa sivuston käytöstä aiheutuvista maksuista tai maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta mahdollisesti järjestettäviin kilpailuihin.

 

Evästekäytännöt

Sivustolla käytetään evästeitä Turun Perhelääkärit Oy:n palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla kerätään tietoja sivuston käytöstä, kuten ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, pääsy joillekin sivuston palveluille voi estyä kokonaan.

Turun Perhelääkärit Oy:n sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu, jonka avulla sivuston käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä ja tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.

 

Salasanat ja tunnukset

Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja tunnuksista, joita sivuston käyttäminen voi edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja tunnuksiaan huolellisesti, eikä niiden luovuttaminen ulkopuoliselle ole sallittua. Mikäli käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muuten ulkopuolisille, tai käyttäjällä on syytä epäillä että näin olisi käynyt, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi sivuston ylläpitäjälle. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä sivustolla.

Palvelun tarjoajalla on oikeus peruuttaa tai ottaa määräajaksi pois käytöstä tunnukset ja salasanat, sekä estää pääsy sivuston palveluihin silloin, kun on syytä olettaa että käyttäjä toimii lainvastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden käyttäjien tai palvelun tarjoajan tietoturvan tai loukkaa muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa taikka käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

 

Vastuunrajoitukset

Turun Perhelääkärit Oy ei vastaa sivuston häiriöttömästä toiminnasta tai sivustolla mahdollisesti esiintyvistä ohjelmallisista virheistä, ohjelman sisältöön liittyvistä virheistä, sivustolla esiintyvien viestien sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä, eikä vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että sivusto ei ole ollut käytössä tai sivustolla on ollut ruuhkaa. Turun Perhelääkärit Oy ei vastaa maksun oikeasta suorittamisesta eikä siitä, että käyttäjä näppäin- tai muun käyttövirheen vuoksi suorittaa maksun useampaan kertaan.

Turun Perhelääkärit Oy vastaa käyttäjälle ainoastaan sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt kun käyttäjä on suorittanut sivuston kautta tarjottavan palvelun edellyttämän maksun, mutta käyttäjä on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden käyttää maksun edellyttämää palvelua. Vahingon määrä on tällöin enintään se määrä, jonka käyttäjä on maksanut sivuston palvelun käyttämisestä.

Käyttäjä käyttää sivustoa ja sivuston palveluja omalla vastuullaan. Turun Perhelääkärit Oy ei vastaa muiden käyttäjien toiminnasta sivustolla eikä käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista hänen yksityisyyteensä tai muuhun oikeushyvään kohdistuvista oikeudenloukkauksista. Turun Perhelääkärit Oy voi milloin tahansa muokata tai lopettaa sivuston tai sen osan ilman eri ilmoitusta olematta kuitenkaan vastuussa käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

 

Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli sivustolla on linkkejä internetsivuille, joita ylläpitävät osapuolet, joihin palvelun tarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei palvelun tarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.

Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään. Turun Perheääkärit Oy ei vastaa kolmannen osapuolen sivustoilla mahdollisesti kerättävistä henkilötiedoista, eikä kolmannen osapuolen toimittaman mainosmateriaalin lain- ja hyvien tapojen mukaisuudesta. Näihin kolmannen osapuolen välittämiin palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

 

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa.