Sivuston Perhelaakarit.fi käyttöehdot 1.3.2018

Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Verkkosivuston sisältämiin palveluihin voi liittyä myös erillisiä palvelukohtaisia käyttöehtoja. Tällöin näitä verkkosivuston yleisiä käyttöehtoja sovelletaan toissijaisesti.

 

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajana toimii Turun Perhelääkärit Oy. Osoite: Sibeliuksenkatu 3, 20100 Turku. Puh. 02 250 4433.

 

Oikeudet muutoksiin

Palveluntuottajalla on oikeus, milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa, muuttaa sivuston käyttöehtoja, sisältöä tai palveluita ilman ennakkoilmoitusta.

 

Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston sisällön omistaa Turun Perhelääkärit Oy. Sivuston sisältämien tietojen käyttö henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen on sallittua. Muutoin sivujen sisällön tai niiden osan kopioiminen, siirtäminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kielletty ilman Turun Perhelääkärit Oy:n etukäteistä kirjallista suostumusta. Tiedotteiden, artikkelien ja muiden julkiseksi tarkoitettujen asiakirjojen käyttö hyvän tavan mukaiseen julkiseen tiedonvälitykseen on sallittu, kun tiedon lähde mainitaan.

 

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivuston kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä sivustolle mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

 

Laitteistot ja yhteydet

Käyttäjä hankkii itse sivuston näyttämiseen ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat päätelaitteet ja Internet-yhteyden. Palveluntuottaja ei ole vastuussa sivuston käytöstä aiheutuvista maksuista tai maksujen suorittamisesta, jotka aiheutuvat osallistumisesta mahdollisesti järjestettäviin kilpailuihin.

 

Henkilötiedot

Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja soveltuvan erityislainsäädännön mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa yhtiön asiakasrekisteriä tai ja niitä käytetään vain näiden rekisterien rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Rekisteriselosteet ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja verkkosivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Palveluntarjoaja voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta.

 

Evästekäytännöt

Sivustolla käytetään evästeitä Turun Perhelääkärit Oy:n palveluiden toteuttamiseksi, palveluiden kehittämiseksi, sivuston käyttökokemuksen parantamiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

Eväste on käyttäjän omalle tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla kerätään tietoja sivuston käytöstä, kuten ladatut sivut, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, ajankohta. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Jos toiminto kytketään pois, pääsy joillekin sivuston palveluille voi estyä kokonaan.

Palveluntuottajan sivuilla on käytössä Google Analytics analytiikkatyökalu, jonka avulla sivuston käytöstä voidaan laatia tilastoja ja analysoida sivuston käyttöä. Evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkosivuston liikenteestä ja tietoa ei voida yhdistää yksittäistä henkilöä koskevaksi.

Sivustolla olevat kolmannen osapuolen ylläpitämät liitännäiset latautuvat näiden palveluiden omilta palvelimilta, jolloin kolmas osapuoli voi asettaa omia evästeitään.

 

Salasanat ja tunnukset

Käyttäjä on vastuussa kaikista salasanoista ja tunnuksista, joita sivuston käyttäminen voi edellyttää. Käyttäjän on säilytettävä salasanojaan ja tunnuksiaan huolellisesti, eikä niiden luovuttaminen ulkopuoliselle ole sallittua. Mikäli käyttäjän salasana on joutunut vääriin käsiin tai muuten ulkopuolisille, tai käyttäjällä on syytä epäillä että näin olisi käynyt, on hänen ilmoitettava tästä välittömästi sivuston ylläpitäjälle. Käyttäjä on vastuussa kaikista tunnuksillaan ja salasanoillaan tehdyistä toimenpiteistä sivustolla.

Palvelun tarjoajalla on oikeus peruuttaa tai ottaa määräajaksi pois käytöstä tunnukset ja salasanat, sekä estää pääsy sivuston palveluihin silloin, kun on syytä olettaa että käyttäjä toimii lainvastaisesti tai tahallaan tai tuottamuksellisesti vaarantaa muiden käyttäjien tai palvelun tarjoajan tietoturvan tai loukkaa muiden käyttäjien yksityisyyden suojaa taikka käyttää sopimatonta kieltä taikka muita loukkaavia ilmaisuja.

 

Viestien lähettäminen

Palveluntarjoaja käyttää omaa tai kolmannen osapuolen verkkopalvelua henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen lähettämiseen. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä sähköpostitse. Palveluntuottaja ei ole velvollinen toteuttamaan avoimen sähköpostin välityksellä annettuja toimeksiantoja tai palvelupyyntöjä. Palveluntuottaja ei vastaa käyttäjän avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

 

Vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei vastaa sivuston häiriöttömästä toiminnasta tai sivustolla mahdollisesti esiintyvistä ohjelmallisista virheistä, ohjelman sisältöön liittyvistä virheistä, sivustolla esiintyvien viestien sisällön tai muun aineiston paikkansapitävyydestä, eikä vahingoista tai muusta menetyksestä joka johtuu siitä, että sivusto ei ole ollut käytössä tai sivustolla on ollut ruuhkaa. Palveluntarjoaja ei vastaa maksun oikeasta suorittamisesta eikä siitä, että käyttäjä näppäin- tai muun käyttövirheen vuoksi suorittaa maksun useampaan kertaan. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden käyttäjien toiminnasta sivustolla ja voi milloin tahansa muokata tai lopettaa sivuston tai sen osan ilman eri ilmoitusta olematta kuitenkaan vastuussa käyttäjälle aiheutuneista seurauksista.

Palveluntarjoaja vastaa käyttäjälle ainoastaan sellaisesta vahingosta, joka on syntynyt kun käyttäjä on suorittanut sivuston kautta tarjottavan palvelun edellyttämän maksun, mutta käyttäjä on lopullisesti menettänyt mahdollisuuden käyttää maksun edellyttämää palvelua. Vahingon määrä on tällöin enintään se määrä, jonka käyttäjä on maksanut sivuston palvelun käyttämisestä.

 

Vastuu kolmansien osapuolten tiedoista

Mikäli sivustolla on linkkejä palvelusivuille, joita ylläpitävät osapuolet ja joihin palvelun tarjoajalla ei ole määräysvaltaa, ei palvelun tarjoaja vastaa näiden internetsivujen sisällöstä, linkkien toimivuudesta tai sivuilla olevan tiedon saatavuudesta.

 

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset riitaisuudet käsitellään Turun käräjäoikeudessa.